card

Бакалавр/Магистр/Доктороор сурах

Оросын дээд боловсролын тогтолцоо нь бакалавр, магистр, аспирантур гэсэн үндсэн гурван түвшинд
сургалтаа явуулдаг.

Анагаах, цэргийн болон зарим техникийн мэргэжлүүдийн сургалтын онцлогоос хамааран 4-с дээш жилийн хугацаанд сурах хөтөлбөртэй байдаг бөгөөд сургуулиа төгсөхдөө Специалитет буюу

Мэргэжилтэний дипломтой дүүргэдэг. Энэхүү дипломыг Монголд магистрын зэрэгт албан ёсоор хүлээн зөвшөөрч, МАВСУЗ холбооноос дүйцүүлсэн Магистрын сертификат олгож байна.

Мөн түүнчлэн Специалитет зэргээр анагаах, урлаг, цэргийн мэргэжлээр төгсөгчид Ординатур, Ассистентур, Адъюнктурын түвшинд мэргэжлээ дээшлүүлэн суралцах боломжтой

Боловсролын түвшинг дараахь байдлаар ангилдаг:

Түвшин

Боловсролын түвшин

Тавигдах шаардлага

Суралцах хугацаа

Төгсөхөд олгох бичиг баримт

1-р түвшин

Бакалавр

Ерөнхий дунд боловсрол

4 жил

Бакалаврын диплом

2-р түвшин

Магистр

Бакалавр эсвэл мэргэжилтэн байх

2 жил

Магистрын диплом

1+2-р түвшин

Специалитет буюу Мэргэжилтэн

Ерөнхий дунд боловсрол

5-с доошгүй жил

Специалитет буюу Мэргэжилтэний диплом

3-р түвшин

Аспирантур

Магистр, Мэргэжилтэн

3-4 жил

Докторын диплом

Оросын тэргүүлэх их сургуулиудад бакалавр, магистр, специалитет, докторын түвшинд 600 гаруй мэргэжлээс сонгон суралцахыг урьж байна! 

Бакалавр

Магистр / Специалитет

Доктор – Аспирантур / Ординатур / Адъюнктур / Ассистентур

Блог, зөвлөмжүүд

Оросын их сургуулиуд нь дэлхийн ТОП-100-д орж, диплом нь дэлхийн 115 оронд хүлээн зөвшөөрөгддөг. Төлбөртэй сурах тохиолдолд АНУ, Европ, Азийн орнуудын их дээд сургуулиудаас 5-6 дахин хямд байдаг ч боловсролын өрсөлдөх чадварын хувьд олон улсын рейтингийн агентлагуудаас тэдэнтэй ижил түвшинд үнэлэгддэг.
Бусад мэдээлэл

Хүсэлт илгээх