card

Орос хэлний ярианы онлайн клуб

Оросод амьдрах, байрлах зардалгүйгээр, өөрийнхөө нөхцөл байдалд тохируулан Та өөрөө заах багш, суралцах хугацаа болон хөтөлбөрөө сонгоход оршиж байгаа юм. 

Доорхи их сургуулиудын сайтуудаас онлайнаар орос хэл сурах боломжтой:

  • А.С.Пушкины нэрэмжит орос хэлний улсын их сургууль      https://pushkininstitute.ru/
  • М.В.Ломоносовын нэрэмжит Москвагийн улсын их сургууль      https://www.irlc.msu.ru/
  • Санкт-Петербургийн улсын их сургууль      https://spbu.ru/

ОРОС ХЭЛИЙГ ОРЧИНД НЬ СУРААД ТЭТГЭЛЭГТ ХАМРАГДАХ БОЛОМЖ

 

Онцлох хөтөлбөрүүд

Блог, зөвлөмжүүд

Дэлхийн 300 сая орчим хүн орос хэлээр ярьдаг бөгөөд энэ нь тархалтын хувьд 5-р байранд орж байна. Орос хэл бол НҮБ-ын албан ёсны 6 хэлний нэг, ЕАБХАБ-ын ажлын хэл юм.
2013 оны 3-р сард W3Techs-ийн хийсэн судалгаагаар Орос хэл нь интернетэд хэрэглээнийхээ байдлаар 3-рт оржээ.
Бусад мэдээлэл

Хүсэлт илгээх