card

АССИСТЕНТУР

Ассистентур нь специалитет болон магистрын зэргээр урлаг, соёлын чиглэлээр төгсөгчдийн суралцах мэргэшлийн дээд боловсролын хөтөлбөр юм. Ойролцоогоор 2 жилийн хугацаанд удирдагч багш болон тэнхимийн удирдлаган доор суралцаж, төгсөхдөө мэргэжлээсээ хамааран өөрийн уран бүтээл, үзэсгэлэн, үзвэр зэргээр эрдмийн ажлаа хамгаалдаг.

Доорхи чиглэлийн нарийн мэргэшлийн хөтөлбөрүүдээр суралцах боломжтой.

 

 

 

Хүсэлт илгээх