card

Дээд боловсрол - Магистр

Бакалавр, специалитет зэргээр төгсөгчид мэргэжлийн боловсролын түвшингээ ахиулах зорилгоор магистраар сурах боломжтой. Мэргэжлээсээ хамаараад доод тал нь 2-3 жилийн хугацаанд сурах бөгөөд ихэвчлэн эрдэм шинжилгээ судалгааны ажлууд хийдэг.

Танд магистрын дараахь хөтөлбөрүүдийг санал болгож байна.

Хүсэлт илгээх