card

EDURUSSIA Оросын боловсролын төв

Манай боловсролын төв нь 2016 оноос эхлэн Улаанбаатар дахь "Оросын шинжлэх ухаан соёлын төв"-тэй хамтран “Оросын боловсролын үзэсгэлэн”-г жил бүр зохион байгуулж, Оросын боловсролыг Монголд түгээн дэлгэрүүлэх, таниулан сурталчлах чиглэлээр 6 жилийн тасралтгүй үйл ажиллагааг явуулж байна. Энэ хугацаанд ОХУ-ын 70 гаруй боловсролын байгууллагууд, Их дээд сургуулиудын итгэлийг хүлээн, тогтмол хамтарч ажиллан, 2019 оноос эхлэн www.edurussia.mn сайтыг үүсгэн байгуулж, Монголын охид залуус, оюутан залуучууд, Оросод төгсөгчид болон Оросод сурч, амьдрах хүсэлтэй хүмүүст зориулсан цогц мэдлэг, мэдээллийг олгох платформыг нээгээд байна. 

Мөн түүнчлэн, ОХУ-ын шинэ нээлт ололтууд, инноваци, ноу-хау, брэнд бүтэээгдэхүүнүүдийг монголд нэвтрүүлэх, байгууллага хоорондын харилцаа хамтын ажиллагаа тогтоох, боловсролын аялал жуулчлалын хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. 

Оросод мэргэжил боловсрол эзэмших, мэдлэг, чадвар, авъяас билгээ хөгжүүлж, дэлхийн талбарт өөрийгөө сорих хүн бүхэнтэй хамтран ажиллахдаа баяртай байх болно.

Үндсэн үйлчилгээ

Та Оросод хэлний бэлтгэл, бакалавр, магистр, доктор, мэргэжил дээшлүүлэх чиглэлээр суралцахыг хүсэж байна уу? Тэгвэл бид Танд туслая.

Хүсэлт илгээх