card

Үзэсгэлэнгийн арга хэмжээнүүд

story-image

"500 тэтгэлгийн бүртгэл"

 • 500 тэтгэлэгт бүртгүүлсэн элсэгчдэд зориулсан шалгалтанд бэлтгэх зааварчилгаа
 • НЭЭЛТТЭЙ МИКРОФОН асуулт, хариулт арга хэмжээ
 • Тэтгэлгээр сурах сургуулиа газар дээр нь судлаж, сонголтоо хийнэ
 • Тэтгэлэгт бүртгүүлэх, бичиг баримт бүрдэлтийн талаарх заавар зөвлөмж

story-image

"Олимпиад, сонгон шалгаруулалтууд"

 • Үзэсгэлэнгийн үеэр олимпиадуудад оролцож, сургуулиудын өөрийнх нь нэрийн тэтгэлгийг авах боломжтой
 • Зарим сургуулиудын сонгон шалгаруулалтуудад оролцож, төлбөрийн 20-50%-ийн хөнгөлөлт авах боломж бий

story-image

"Тэтгэлэгт хөтөлбөрийн сорилын шалгалт, тестүүд"

 • 10, 11-р ангийн сурагчид дараа жилийн шалгалтанд орох бэлгэлээ хангах үүднээс сорилын тестүүдэд оролцох боломжтой
 • Орос хэл болон мэргэжлийн хичээлүүдийн сонирхолтой үзүүлэх сургалтууд явагдана

story-image

"Их сургуулиудын презентацууд"

 • Элсэлтийн мэргэжилтнүүдээс суралцах хот, сургууль, мэргэжил сонголтын талаар оновчтой зөвлөгөөнүүдийг авна
 • Амьдрах, суралцах орчин, амьжиргааны зардал, ажиллах эрх, эрсдлээс хамгаалах, эрүүл мэндийн даатгалын талаарх мэдээлэл, зааварчилгаанууд авна

story-image

"Оросод суралцагч, төгсөгчдийн туршлагаас"

 • Оросод суралцаж байгаа юутнуудаас шинэ, бодитой, цаг үеийн мэдээллүүдийг авна
 • Оросод төгсөгчдөөс карьераа хэрхэн хийж байгаа талаар зөвлөгөө, мэдээлэл авах боломжтой

story-image

"Смарт боловсрол, оросын их сургуулиудын брэнд нээлтүүд" панел хэлэлцүүлэг

 • Орчин үеийн дэлхийн дижитал технологийн хөгжил дахь Орос, Монгол орнууд. Зорилт.  Туршлага. Шийдэл. Нээлттэй хэлэлцүүлэгт оролцох боломжтой

story-image

"Brainstorming"

 • Орос-Монголын боловсролын салбарын хамтын ажиллагааны хүрээнд Оросод суралцах, төгсөөд ажлын байранд гарах, карьераа ахиулах зэрэг асуудлаар салбарын төр засаг болон ТББ-уудын төлөөлөлд дуу хоолойгоо хүргэх, санал бодлоо тусгах, солилцох боломжтой

story-image

"Экспертүүдийн лекц, ярилцлагууд"

 • Төр, нийгэм, бизнесийн салбарын нэр бүхий экспертүүдийн Оросод суралцахын давуу талууд, ирээдүйд эрэлт хэрэгцээтэй мэргэжил сонгох, Оросод төгсөгчдийн Монгол дахь ажлын байр зэрэг сэдвүүдээр сонирхолтой илтгэлүүд тавигдана

story-image

"Эрдэм шинжигээний бага хурал"

 • Орос-Монголын боловсролын хамтын ажиллагаа, Оросын боловсролын инноваци, нээлтүүд, орос хэлний сургалт зэрэг сэдвүүдээр илтгэл презентацууд тавигдана

story-image

"Орос хэлний багш, мэргэжилтнүүдийн семинар"

 • Мэргэжил, ур чадвараа дээшлүүлэх сургалтуудад оролцох боломжтой

story-image

"Оросын их дээд сургуулиудын үзүүлэх сургалтууд"

 • Улаанбаатар дахь ЕБС-дад зочлон орос хэл, математик, хими, физик, мэдээлэл зүй зэрэг хичээлүүдийн үзүүлэх сургалтууд явагдана
 • Улаанбаатар дахь их сургуулиудаар зочлон тухайн сургуулийн мэргэшлийн чиглэлээр үзүүлэх сургалт, бусад арга хэмжээнүүд зохион байгуулагдана

story-image

"Элсэлтийн албаны экспертүүдийн зөвлөгөө, зааварчилгаа"

 • Элсэлтийн мэргэжилтнүүдээс суралцах хот, сургууль, мэргэжил сонголтын талаар оновчтой зөвлөгөөнүүдийг авна
 • Амьдрах, суралцах орчин, амьжиргааны зардал, ажиллах эрх, эрсдлээс хамгаалах, эрүүл мэндийн даатгалын талаарх мэдээлэл, зааварчилгаанууд авна

“Оросын боловсролын онлайн үзэсгэлэн – 2023”

Дараа жилийн боломжоо одоо нээцгээе! Энэ бол ОХУ-ын Засгийн газрын 100 хувь тэтгэлэг!

Тэтгэлэгт: 

 • Орос хэлний мэдлэг, ЕЭШ-ийн оноо шаардахгүй
 • Бакалавр, магистр, докторын 600 ТЭТГЭЛЭГ
 • 5-6 жилийн үнэ төлбөргүй сургалт 
 • Сар бүрийн цалин
 • 600 гаруй мэргэжил, 500 гаруй их сургуулиас сонгоно
 • Элсэлтийн зөвлөхүүдтэй монгол хэл дээр шууд холбогдоно
 • Банкинд мөнгө байршуулахгүй, ажил хийх зөвшөөрөлтэй
 • Сургууль, байр - нэгдсэн кампус хотхонд байрлана
Бүртгүүлэх

Үзэсгэлэнд оролцогч сургуулиуд

БУСАД СУРГУУЛИУД

Хүсэлт илгээх