card

Бакалаврын сургалтын хөтөлбөрүүд

Бакалаврын зэрэг нь ОХУ-д дээд боловсрол эзэмших анхдагч түвшин. 4 жил суралцаж төгссөний дараа ажил эрхлэх, эсвэл үргэлжлүүлэн магистрын зэргээр сурах боломжтой.

Бид Таныг доорхи өргөн сонголттой хөтөлбөрүүдээс сонгон суралцахыг урьж байна.

Хүсэлт илгээх