card

АСПИРАНТУР

Аспирантур нь 3-4 жилийн хугацаанд суралцдаг, специалитет болон магистрын дараахь боловсролын түвшин бөгөөд докторын диссертацаа хамгаалснаар докторын зэрэг цолтой болж төгсдөг.

Доорхи хөтөлбөрүүдээр суралцах боломжтой.

 

 

 

Хүсэлт илгээх