card

Дээд мэргэжилтэй боловсон хүчний Аспирантур

Оросын боловсролын тогтолцоо нь үндсэн (бакалавр, магистр, специалитет, аспирантур, ординатур, ассистентур, адъюнктур) болон нэмэлт (мэргэжил дээшлүүлэх сургалт, орос хэлний сургалт, өвөл/зуны сургалт г.м.) хөтөлбөрүүдээр сургалтаа явуулдаг. Боловсрол шинжлэх ухааны яамнаас нь баталсан бүх түвшний нийт 680 мэргэжлийн чиглэл байдаг бөгөөд их дээд сургуулиуд нь стратеги хөгжлийн тэргүүлэх чиглэлүүд болон шинжлэх ухаан, судалгааны салбараасаа хамаараад нарийн мэргэшлийн хөтөлбөрүүдээ боловсруулан элсэгчиддээ санал болгодог. Гадаад оюутнуудад эдгээр бүх хөтөлбөрүүдээр ОХУ-ын Засгийн газрын 550 тэтгэлэг, зарим их дээд сургуулиудын нэрийн тэтгэлэг болон өөрийн төлбөрөөрөө сурах нь нээлттэй.

Хүсэлт илгээх