card

Түвшин тогтоох тест

Орос хэлний мэдлэгийн түвшинг шалгадаг дэлхийд хүлээн зөвшөөрөгдсөн олон улсын шалгалтыг ТРКИ (Тест по русскому языку как иностранному) буюу англиар (Test of Russian as a Foreign Language) TORFL гэж нэрлэдэг.

Монголд EDURUSSIA Оросын боловсролын төв нь ОХУ-ын Кубаний улсын их сургуультай хамтран онлайнаар авч байна.

TORFL шалгалтыг өгснөөр:

 • Оросын аль нэг их дээд сургуульд элсэн суралцах
 • Ажил мэргэжлийн шаардлагын дагуу баримт бичиг бүрдүүлэх
 • ОХУ-д түр болон байнгын оршин суух, ажил эрхлэх
 • Инженер техник, нийгэм хүмүүндэг, байгалийн шинжлэх ухааны салбарт мэргэжлээрээ Орос хэлтэй орчинд ажиллах
 • Хэл шинжлэл, орчуулагч, редактор, сэтгүүлч, дипломат зэрэг мэргэжлээр орос хэлтэй орчинд ажиллах
 • Орос хэлний чиглэлээр багшийн болон эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил хийх эрхтэй болдог.

Уг шалгалтын тестийг 6 түвшинд хувааж үздэг. Үүнд:

 • А1 (ТЭУ: анхан шат)
 • A2 (ТБУ: үндсэн шат)
 • В1 (ТРКИ-I: 1-р шат)
 • В2 (ТРКИ-II: 2-р шат)
 • С1 (ТРКИ-III: 3-р шат)
 • С2 (ТРКИ-IV: 4-р шат)

Шалгалтыг амжилттай өгснөөр хугацаагүйгээр олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдөх “Сертификат о прохождении государственного тестирования по русскому языку” буюу “Орос хэлний улсын шалгалтыг амжилттай өгсөн тухай Сертификат”-ыг авна.

Хэрвээ Та тус шалгалтыг өгөх бол манайд хандаарай, харин өөрийнхөө орос хэлний мэдлэгийн түвшингээ сорих бол доорхи тестүүд дээр ажиллаад үзээрэй.

Хүсэлт илгээх