card

Түвшин тогтоох тест

Орос хэлний мэдлэгийн түвшинг шалгадаг дэлхийд хүлээн зөвшөөрөгдсөн олон улсын шалгалтыг ТРКИ (Тест по русскому языку как иностранному) буюу англиар (Test of Russian as a Foreign Language) TORFL гэж нэрлэдэг.

Уг шалгалтын тестийг 6 түвшинд хувааж үздэг. Үүнд:


  • А1 (ТЭУ: анхан шат)
  • A2 (ТБУ: үндсэн шат)
  • В1 (ТРКИ-I: 1-р шат)
  • В2 (ТРКИ-II: 2-р шат)
  • С1 (ТРКИ-III: 3-р шат)
  • С2 (ТРКИ-IV: 4-р шат)

Эдгээр шалгалтуудыг тус бүр өгснөөр ОХУ-ын их дээд сургуульд элсэн суралцах, холбогдох чиглэлүүдэр ажил эрхлэх, холбогдох түвшний диплом авах, орос хэл заах албан ёсны эрх авах, орос хэлний чиглэлээр эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлууд хийх, ОХУ-ын иргэн болох зэрэг эрхүүдийг авдаг. Жишээ нь: ОХУ-ын иргэн болохын тулд А2-с доошгүй түвшний орос хэлний мэдлэгтэй байх ёстой.

Шалгалтыг ОХУ-ын Боловсрол, шинжлэх ухааны яамнаас баталсан тусгай эрх бүхий байгууллагууд авдаг бөгөөд үр дүнд нь улсын чанартай сертификат олгодог.

Гэхдээ, бусад орнуудтай харьцуулахад, нэгэн онцлох тал нь, хэрвээ Та ОХУ-ын их дээд сургуульд тэтгэлгээр суралцах гэж байгаа бол энэхүү шалгалтын оноог шаарддаггүйд оршиж байгаа юм. Та анхан шатны орос хэлний мэдлэгтэй байхад л элсэн суралцах боломжтой. Харин орос хэлээ тухайн сургуулийнхаа 1 жилийн хэлний бэлтгэл ангид сонгосон мэргэжлийнхээ дагуу сурч болно.

Хэрэв Та орос хэлнийхээ мэдлэгийн түвшинг шалгах хүсэлтэй бол доорхи 6 түвшин тус бүрт орос хэлний мэдлэгээ сориод үзээрэй. 

Хүсэлт илгээх