card

TORFL Орос хэлний түвшин тогтоох онлайн шалгалт

Орос хэлний мэдлэгийн түвшинг шалгадаг дэлхийд хүлээн зөвшөөрөгдсөн олон улсын шалгалтыг ТРКИ (Тест по русскому языку как иностранному) буюу англиар (Test of Russian as a Foreign Language) TORFL гэж нэрлэдэг.

Монголд EDURUSSIA Оросын боловсролын төв нь ОХУ-ын Кубаний улсын их сургуультай хамтран онлайнаар авч байна.

TORFL шалгалтыг өгснөөр:

 • Оросын аль нэг их дээд сургуульд элсэн суралцах
 • Ажил мэргэжлийн шаардлагын дагуу баримт бичиг бүрдүүлэх
 • ОХУ-д түр болон байнгын оршин суух, ажил эрхлэх
 • Инженер техник, нийгэм хүмүүндэг, байгалийн шинжлэх ухааны салбарт мэргэжлээрээ Орос хэлтэй орчинд ажиллах
 • Хэл шинжлэл, орчуулагч, редактор, сэтгүүлч, дипломат зэрэг мэргэжлээр орос хэлтэй орчинд ажиллах
 • Орос хэлний чиглэлээр багшийн болон эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил хийх эрхтэй болдог.

Уг шалгалтын тестийг 6 түвшинд хувааж үздэг. Үүнд:

 • А1 (ТЭУ: анхан шат)
 • A2 (ТБУ: үндсэн шат)
 • В1 (ТРКИ-I: 1-р шат)
 • В2 (ТРКИ-II: 2-р шат)
 • С1 (ТРКИ-III: 3-р шат)
 • С2 (ТРКИ-IV: 4-р шат)

Шалгалтыг амжилттай өгснөөр хугацаагүйгээр олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдөх “Сертификат о прохождении государственного тестирования по русскому языку” буюу “Орос хэлний улсын шалгалтыг амжилттай өгсөн тухай Сертификат”-ыг авна.

Хэрвээ Та тус шалгалтыг өгөх бол манайд хандаарай, харин өөрийнхөө орос хэлний мэдлэгийн түвшингээ сорих бол доорхи тестүүд дээр ажиллаад үзээрэй.

 

 

 

Хүсэлт илгээх