"Оросын боловсролын үзэсгэлэн-2023"-т оролцогч Оросын технологийн тэргүүлэгч их сургууль "РТУ МИРЭА" талархал ирүүллээ