ОХУ-ын ЗГ-ын 550 тэтгэлгээс гадна өөрийн сургуулийн тэтгэлэгтэй 6 их сургууль байдаг!

ОХУ-ын ЗГ-ын 550 тэтгэлгээс гадна өөрийн сургуулийн тэтгэлэгтэй 6 их сургууль байдаг!

Эдгээрээс ВШЭ буюу Оросын үндэсний судалгааны Эдийн засгийн их сургуультай Та бүхнийгээ 2 сарын 6-ны өдөр уулзуулах баяртай мэдээг хүргэж байна!

ВШЭ-д элсэн суралцах боломжууд, тэтгэлэгтэй болон хөнгөлөлттэй үнээр сурах хөтөлбөрүүд, суралцах, амьдрах орчин гээд олон сэдвээр чөлөөтэй асууж, мэдээлэл авч болно шүү!

ВЕБИНАР: 2020.02.06-ны 18:00 цагт

LIVE: FB Оросын боловсрол EDURUSSIA

Сургуулийн танилцуулга:

https://edurussia.mn/product/44540