Улс түмний найрамдлын их сургуулийн аспирантурын оюутнууд олон улсын форумд ялагчаар тодорлоо  

Улс түмний найрамдлын их сургуулийн аспирантурын оюутнууд олон улсын форумд ялагчаар тодорлоо  

Эдийн засгийн тэнхимийн аспирантурын оюутнууд болох Дамир Кудряков, Сергей Гаврюсев, Тимофей Мазурчук нар «Хийн болон газрын тосны салбар дахь эрчим хүч, харилцаа холбооны шинэ өндөр технологи» сэдвээр зохион байгуулагдсан XXV дугаар олон улсын онлайн форумд ялалт байгуулжээ.

Тус арга хэмжээний хөтөлбөр нь хэд хэдэн хэсгээс бүрдэж байсан бөгөөд үүнд шинжлэх ухааны эрчимтэй технологийн шинэ ирээдүйтэй чиглэлүүд, орчин үеийн дижитал, менежментийн технологид суурилсан дэлхийн эдийн засагт хамгийн чухал салбаруудыг хөгжүүлэх арга замууд, мөн КОВИД 19-ийн дараахь нөхцөл байдлыг ч тооцоолсон байна. Форум-Конгресс нь 2020 оны 12-р сарын 1-нээс 12-р сарын 25-ны хооронд "Олон Улсын Технологийн Шинжлэх Ухааны Академи" Олон нийтийн байгууллагын үндсэн дээр зохион байгуулагдлаа.

Энэхүү арга хэмжээнд Улс түмний найрамдлын их сургууль, ОХУ-ийн И.М.Губкин-ы нэрэмжит Газрын тос, байгалийн хийн их сургууль, ОХУ-ийн Засгийн газрын дэргэдэх Санхүүгийн их сургууль, А.Н.Косыгины нэрэмжит Оросын улсын их сургууль болон бусад сургуулиудаас 35 гаруй залуу эрдэмтэд оролцжээ.