card

Буриадын улсын их сургууль

Буриадын улсын их сургууль нь Буриад улсын цорын ганц сонгодог их сургууль юм! Тус сургууль 7 факультет, 6 дээд сургуультай. Өнөөдөр бүс нутагтаа суурь шинжлэх ухааны манлай их сургууль нь болсон. 
Эрдэм шинжилгээ-судалгааны ажлууд дахь оюутны идэвхтэй оролцоо нь олж авсан мэдлэгээ практикт дээр амжилттай хэрэглэх үндэс болж,  судалгаа хийх дадал, хамт олон дотор ажиллах чадварыг хөгжүүлдэг. Үүний нотолгоо нь олон улсын болон бүх Оросын бага хурал, уралдаан тэмцээн, олимпиадуудаас авсан тэргүүн,  шагналт байрууд юм.
БУИС нь олон улсын өргөн харилцаатай. Оюутнууд нь гадаадын их дээд сургуулиуд дээр сургалт, эрдэм шинжилгээ, үйлдвэрлэлийн практик дадлагыг хийх боломжтой байдаг. Мөн түүнчлэн БУИС нь бие бялдрын хувьд төгс болох боломж.  Сургуулийн уламжлал нь Европ, дэлхийн томоохон тэмцээнүүд дээр үзүүлдэг буриадын тамирчдын амжилт,  хүчирхэг суурин дээр суурилсан байдаг. БУИС-ийн тамирчид их дээд сургууль хоорондын, муж, бүс нутгийн, бүх Оросын болон олон улсын тэмцээнүүдэд байнга амжилттай оролцдог ба тэргүүн, шагналт байруудыг тогтмол эзэлдэг. 

Зургийн цомог

Байршил

Блог

Бусад нийтлэлүүд

Хүсэлт илгээх