card

ОХУ-ын Ерөнхийлөгчийн дэргэдэх зүүн хойд мужийн удирдлагын их сургууль (РАНХиГС)

ОХУ-ын Ерөнхийлөгчийн дэргэдэх баруун хойд мужийн удирдлагын их сургууль (РАНХиГС) нь ОХУ-ын удирдах албаны дээд сургуулийн бүс нутгийн томоохон дээд сургууль юм. Тус сургууль нь уламжлал инновацийг хослуулан, төрийн алба, удирдлагын салбарын мэргэжилтнүүдийг бэлтгэх, давтан бэлтгэх сургалтыг явуулдаг. 

РАНХиГС-д өнөөдөр 20 000 оюутан суралцаж, 630 багш ажиллан, дээд, дунд боловсролын 45 хөтөлбөр хэрэгжүүлэхээс гадна боловсролын салбарт бий болсон уламжлал, орчин үеийн хандлагыг үндэслэн  боловсрол, шинжлэх ухаан, экспертийн үйл ажиллагааг явуулж байна. 2015 онд ОХУ-ын нийгэм-эдийн засгийн их дээд сургуулиудын дунд элсэгчдийнхээ чанарын үзүүлэлтээр 13-р байр эзэлж, 2016 онд ОХУ-ын боловсрол, шинжлэх ухааны яамны холбооны шилдэг инновацийн  талбарын статусыг хүртжээ.

Зургийн цомог

Байршил

Блог

Бусад нийтлэлүүд

Хүсэлт илгээх