card

Бүх оросын кино урлагийн улсын дээд сургууль (ВГИК, Эрхүү)

Бүх оросын кино урлагийн улсын дээд сургуулийн (ВГИК) бүрэлдэхүүн дэх Эрхүү хот дахь салбар нь боловсрол, шинжлэх ухаан, үйлдвэрлэл, олон нийтийн болон бусад үйл ажиллагааг хамтран гүйцэтгэх замаар дээд сургуулийн хөгжлийн хэтийн нэгдсэн зорилго, зорилтыг хэрэгжүүлдэг.

Салбар сургуульд Бүх оросын кино урлагийн улсын дээд сургуулийн багш нар, төгсөгчид багшилж, уран бүтээлийн урлан, клубүүдыг удирддаг. Түүнчлэн салбарын сурган, заах арга, эрдмийн хамт олон нь алдартай дээд сургуулийн уламжлалыг өвлөн авч, кино урлаг, телевизийн салбарын боловсон хүчнүүдийг бэлтгэн гаргаж, сурган хүмүүжүүлсээр байна.

Горно-Алтайн улсын их сургууль нь 1949 онд байгуулагдсан ба Алтайн Бүгд Найрамдах Улсын хамгийн том боловсрол-шинжлэх ухааны цогцолбор юм. Горно-Алтайн байгалийн баялаг, түүх-соёлын өв нь янз бүрийн бүс нутгуудад өндөр мэргэшсэн мэргэжилтнүүд бэлтгэх шимтэй суурь болсон юм.

Зургийн цомог

Байршил

Блог

Бусад нийтлэлүүд

Хүсэлт илгээх