card

Горно-Алтайн улсын их сургууль (ГАГУ)

Өнөөдөр Горно-Алтайн улсын их сургууль нь орчин үеийн бүхий л шаардлагад нийцсэн эрчимтэй хөгжиж байгаа их сургууль юм. Олон хөтөлбөрөөрөө тус их сургууль нь олон талын мэргэжил олгодог их сургууль гэж зүй ёсоор тооцогддог ба 40 гаруй чиглэлээр бакалавр, мэргэжилтэн, магистр, аспирант, мэргэжлийн дунд боловсролыг олгодог. Нэмэлт боловсролын хөтөлбөрийг хөгжүүлэхэд их анхаарал тавьж байна. Сургуулийн дэргэдэх хуулийн клиник, мал эмнэлэгийн клиник, агробиологийн станц, музейн цогцолбор, олон тооны лабораториуд дээр оюутнууд практик дадлыг олж авдаг.

Зургийн цомог

Байршил

Блог

Бусад нийтлэлүүд

Хүсэлт илгээх