card

 

Алтайн улсын техникийн их сургууль

Сургуулийн тухай

 • И.И Ползуновын нэрэмжит Алтайн  техникийн  улсын их сургууль (АлтГТУ) нь ОХУ-ын тэргүүлэх  их сургуулиудын нэг бөгөөд Алтайн хязгаарын хамгийн том сургууль юм. Түүний   бүрэлдэхүүнд  7 факультет,  5 дээд сургууль багддаг.
 • АлтГТУ нь олон чиглэлээр  техникийн мэргэжилтэн бэлддэг их сургууль төдийгүй  Алтайн хязгаарын эдийн засгийн чухал салбарууд болох аж үйлдвэр, эрчим хүч, химийн технологи, барилга, тээвэр, хүнсний болон машин, зэвсэг техникийн үйлдвэрлэл, мэдээлэлийн технологийн салбаруудад  инновацийг хэрэгжүүлэгч  гол хүч нь юм.
 • АлтГТУ нь сургалтаас гадна  шинжлэх ухааны судалгаа шинжилгээний ажилд  ихээхэн анхаарал хандуулдаг бөгөөд сургуулийн бүтцэд шинжлэх ухааны 18 сургууль үйл ажиллагаа явуулдгаас 5 сургууль нь олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн болно.
 • Тус их сургууль нь Холбоот улсын  шинжлэх ухаан - техникийг хөгжүүлэх хөтөлбөрийн  тэргүүлэх чиглэлүүдээр  шинжлэх ухааны болон хэрэглээний  судалгаа шинжилгээний ажлыг хөгжүүлэн ажиллаж байгаа ба  сургуулийн эрдэмтэдийн зүгээс дараах  салбаруудад хийсэн судалгаанууд нь  томоохон амжилтанд хүрсэн юм: 
 • Мэдээлэлийн технологи ба программ хангамжийн инженерчлэл;
 • Материал судлал, аддитив ба нанотехнологи;
 • Хэрэглээний биотехнологи ба  зохицуулах үйлчилгээтэй хоол, хүнс;
 • Хотын  орчны  тохижилт ;
 • Хангалттай энергитэй материал ба тусгай технологи;
 • Биотехнологи, хүнс, химийн инженерчлэлийн сургууль (ИнБиоХим) нь   дархлааг дэмжих, зүрх судасны болон хавдрын өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, хүний бие дэх нүүрс усны  солилцоог зохицуулахад нөлөөлдөг шинэ төрлийн  исгэлэн - сүүн  бүтээгдэхүүн, зөөлөн бяслаг  мөн Алтайн хязгаарын  усан үзэм, чацарганы хольцтой  дарс зэрэг шинэ төрлийн хүнсний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх; хөдөө аж ахуйн зориулалттай  шинэ бордоо мөн шинэ төрлийн биологийн идэвхитэй нэгдлүүдийг гарган авах чиглэлээр судалгаа шинжилгээний ажил гүйцэтгэж байна.      
 • Тусгай технологийн салбар  (факультет) нь нанобүтцийн  компьютер загварчлал, нийлмэл материалуудын зураг төсөл боловсруулах  чиглэлээр  ажилладаг.
 • АлтГТУ- ийн Мэдээлэл- технологийн салбарын  судлаачид компьютерийн харааны системийг  боловсруулж  хэцүү  дүрснээс олон обьектыг ялгаж таних чиглэлээр ихээхэн  амжилтанд хүрсэн юм.
 • Дээрхи судалгаануудын  үр дүн нь  аспирант, докторантуудын эрдмийн ажилд  тусгагдахаас гадна WoS, Scropus зэрэг эрдэм шинжилгээний санд  бүртгэлтэй зэрэглэл өндөртэй сэтгүүлүүдэд хэвлэгдэж, зарим нь эдийн засгийн  бодит салбарууд дахь үйлдвэрүүдийн захиалга, төслүүд болон хэрэгжиж байна.

Зургийн цомог

Байршил

Блог зөвлөмж

Бусад нийтлэлүүд

Хүсэлт илгээх