card

 

Алтайн улсын техникийн их сургууль (АлтГУ)

И.И Ползуновын нэрэмжит Алтайн  техникийн  улсын их сургууль (АлтГТУ) нь ОХУ-ын тэргүүлэх  их сургуулиудын нэг бөгөөд Алтайн хязгаарын хамгийн том сургууль юм. Түүний   бүрэлдэхүүнд  7 факультет,  5 дээд сургууль багддаг. АлтГТУ нь олон чиглэлээр  техникийн мэргэжилтэн бэлддэг их сургууль төдийгүй  Алтайн хязгаарын эдийн засгийн чухал салбарууд болох аж үйлдвэр, эрчим хүч, химийн технологи, барилга, тээвэр, хүнсний болон машин, зэвсэг техникийн үйлдвэрлэл, мэдээллийн технологийн салбаруудад  инновацийг хэрэгжүүлэгч  гол хүч нь юм. АлтГТУ нь сургалтаас гадна  шинжлэх ухааны судалгаа шинжилгээний ажилд  ихээхэн анхаарал хандуулдаг бөгөөд сургуулийн бүтцэд шинжлэх ухааны 18 сургууль үйл ажиллагаа явуулдгаас 5 сургууль нь олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн болно.

Сургуулийн тухай

Зургийн цомог

Байршил

Блог

Бусад нийтлэлүүд

Хүсэлт илгээх