card

Тюмений аж үйлдвэрийн улсын их сургууль (ТИУ)

Сургуулийн тухай

Тюмений аж үйлдвэрийн их сургууль нь ОХУ-ын шинжлэх ухаан-боловсрол, их сургуулиудын томоохон цогцолборуудын нэг бөгөөд түлш-эрчим хүчний болон эдийн засгийн бусад салбарт мэргэжилтэн бэлтгэдэг Уралаас Номхон далайн хүртэлх цорын ганц их сургууль юм.

Тус сургуульд 30000 гаруй оюутан суралцдагаас 1500 гаруй нь дэлхийн 38 орноос ирсэн гадаад оюутнууд юм. Тус их сургуулийн бүрэлдэхүүнд Тюмений 7 дээд сургууль(Геолог, нефть хий олборлох дээд сургууль, Барилгын дээд сургууль, Аж үйлдвэрийн технологи, инжинирингийн дээд сургууль, Тээврийн дээд сургууль, Сервис үйлчилгээ, салбарын удирдлагын дээд сургууль, Архитектор, дизайны дээд сургууль, Нэмэлт болон зайн боловсролын дээд сургууль), Олон мэргэжилт коллеж, лицей сургууль орохоос гадна аспирантур, докторантурын сургалт явагддаг.

Бэлтгэх чиглэлийн хүрээ их өргөн: нефть хий, геологи, машин үйлдвэрлэл, химийн технологи, техносферийн аюулгүй байдал, тээврийн үйл явц, мэдээлэл зүй, эдийн засаг, менежмент, уран барилга, барилга болон нийт 47 чиглэлээр бакалавр, 57 чиглэлээр магистр бэлтгэдэг.

Оюутны хэрэгцээнд орчин үеийн тоног төхөөрөмж бүхий сургалтын лаборатори, янз бүрийн мэдээллийн хэрэгсэл бүхий танхим, эрдэм шинжилгээ, уран бүтээлийн болон спортын клуб, секцүүд, орчин үеийн дотуур байр, гуанз, кафе, спортын танхим, номын сан-мэдээллийн төв, уншлагын танхим, сувилал, хотоос гадна байдаг сувилал, сургалт-бэлтгэлийн бааз ажилладаг.

Хичээлийн байр нь хотын төвд, дотуур байрнаас хэдхэн алхмын зайд байдаг.

Тус их сургуулийг төгсөгчид ПАО «Газпром», ПАО «Газпром-нефть», ОАО «Сургутнефтегаз», ПАО «НК Роснефть», ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «Транснефть», «Halliburton International», ПАО «СИБУР», «КСА Deutag Drilling» болон бусад нэртэй компаниудад ажилладаг.

Зургийн цомог

Байршил

Блог зөвлөмж

Бусад нийтлэлүүд

Хүсэлт илгээх