card

Сибирийн‌ ‌холбооны‌ ‌их‌ ‌сургууль‌ (СибФУ)‌

Сибирийн холбооны их сургууль (СибФУ)‌ нь ОХУ-ын ТОП 15 их сургуулийн нэг бөгөөд 2006 онд Красноярск хотын 4 их сургуулийг нийлүүлэн байгуулсан Холбооны 10 их сургуулийн нэг юм.

Тус сургуульд дотоод гадаадын олон оюутнууд суралцдаг бөгөөд европ, ази, америкийн олон түнш сургуулиудтай эрдэм шинжилгээ, боловсролын хамтарсан олон хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байна. Гадаадын олон зуун оюутан тус сургуульд боловрсолын янз бүрийн хөтөлбөр, соёлын солилцооны хөтөлбөрөөр суралцаж байна.

СХИС нь шинжлэх ухааныг боловсрол, инновацтай холбоход ихээхэн анхаарал тавьж, оюутнууддаа эрдэм шинжилгээ, практикийн ажлыг явуулах орчин үеийн тоног төхөөрмж бүхий лаборатори, нөхцлийг бий болгосон.

Зургийн цомог

Байршил

Блог

Бусад нийтлэлүүд

Хүсэлт илгээх