card

Сибирийн‌ ‌холбооны‌ ‌их‌ ‌сургууль‌ (СибФУ)‌

Сургуулийн тухай

Сибирийн холбооны их сургууль /СХИС/ нь ОХУ-ын ТОП 15 их сургуулийн нэг бөгөөд 2006 онд Красноярск хотын 4 их сургуулийг нийлүүлэн байгуулсан Холбооны 10 их сургуулийн нэг юм.

Тус сургуульд дотоод гадаадын олон оюутнууд суралцдаг бөгөөд европ, ази, америкийн олон түнш сургуулиудтай эрдэм шинжилгээ, боловсролын хамтарсан олон хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байна. Гадаадын олон зуун оюутан тус сургуульд боловрсолын янз бүрийн хөтөлбөр, соёлын солилцооны хөтөлбөрөөр суралцаж байна.

СХИС нь шинжлэх ухааныг боловсрол, инновацтай холбоход ихээхэн анхаарал тавьж, оюутнууддаа эрдэм шинжилгээ, практикийн ажлыг явуулах орчин үеийн тоног төхөөрмж бүхий лаборатори, нөхцлийг бий болгосон.

Тоо баримт:

Байрладаг газар : г. Красноярск, Восточная Сибирь, Россия

Website: www.sfu-kras.ru

Байгуулагдсан он: 2006

Бүрэлдэхүүн сургуулийн тоо: 20

Ажилтны тоо: 4387

Багш нарын тоо: 3300

Оюутны тоо: 36500

Сургалтын хэлбэр: өдрийн/эчнээ сургалт

Хөтөлбөр, хугацаа:

Бакалаврын хөтөлбөр (4 жил),

Магистрын хөтөлбөр (жил),

Аспирантурын хөтөлбөр (3 / 4 жил),

Докторантурын хөтөлбөр

СУДАЛГАА ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТЭРГҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛ:

 • Мэдээллийн технологи
 • Геотехнологи
 • Биотехнологи ба шинэ материал
 • Евроазийн экосистемийн биогеохими
 • Биолюминесцент биотехнологи
 • Олон хэмжүүрт цогц анализ ба дифференциаль тэгшитгэл
 • Инженерийн физик

Шинэ материалын хими, материал судлал 

 • Экологи, байгаль ашиглалт; цаг уурын өөрчлөлт
 • Дендрохронологи
 • Хотын тогтвортой хөгжил
 • Оросын болон Сибирийн жижиг язгуур ард түмнүүдийн орчин үеийн тулгамдсан асуудлууд
 • Орос хэл, соёл

Зургийн цомог

Байршил

Блог зөвлөмж

Бусад нийтлэлүүд

Хүсэлт илгээх