card

Новосибирскийн архитектур-барилгын улсын их сургууль (СИБСТРИН)

Новосибирскийн архитектур, барилгын улсын их сургууль (Сибстрин) нь Сибирь ба Алс Дорнод дахь барилгын салбарын анхны их сургууль юм. Их сургууль нь "Менежмент" чиглэлээр Олон улсын боловсролын нийгэмлэгийн (IES, Лондон) гэрчилгээтэй ба дараахь чиглэл, өндөр зэргийн мэргэжилтнүүдийг бэлтгэж байна. Үүнд:

  • Аж үйлдвэрийн болон иргэний барилга байгууламж;
  • Барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах;
  • Барилгын материал, бүтээгдэхүүн, бүтцийг үйлдвэрлэх, ашиглах;
  • Усан хангамж ба ариутгах татуурга;
  • Дулаан ба агааржуулалт;
  • Барилгын механикжуулалт, автоматжуулалт;
  • Мэдээллийн систем ба технологи;
  • Архитектур.

Тус их сургуулийн дэд бүтцэд 5 барилга, оюутны 4 дотуур байр, спортын барилга, цанын бааз, цэнгэлдэх хүрээлэн, геодезийн бэлтгэлийн талбай, амралтын газар болон бусад туслах байгууламжууд багтдаг.

Зургийн цомог

Байршил

Блог

Бусад нийтлэлүүд

Хүсэлт илгээх