card

Башкирын улсын их сургууль (БашГУ)

Башкирын улсын их сургууль нь өнөөдөр тус улсын боловсрол болон шинжлэх ухааны томоохон төвүүдийн нэг юм. Тус сургуульд өнөөдөр ОХУ-ын 42 бүс нутаг болон гадаад орнуудаас ирсэн 27500 оюутан суралцдаг бөгөөд 5 институт, 10 факультет, 130 гаруй тэнхимтэй, 1300 гаруй багштайгаар үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Сургуулийн тэргүүлэх чиглэлүүд нь математик, байгалийн ухаан, нийгэм, хүмүүнлэгийн салбарын мэргэжилтнүүдийг бэлтгэхэд чиглэгддэг. Их сургуульд 14 шинжлэх ухаан, боловсролын төв, 21 шинжлэх ухааны сургууль, 16 жижиг инновацийн үйлдвэр, 10 диссертацийн зөвлөл байгуулагдаж, 9 эрдэм шинжилгээний сэтгүүл эрхлэн гаргадаг (тэдгээрийн 2 нь олон улсын Web of Science мэдээллийн санд нэгтгэгджээ). Түүнчлэн 15 хос дипломын хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлж, оюутнууд нь Хятад, Франц, Герман, Финлянд, Испани, Болгар, БНСУ-ын их дээд сургуулиудын солилцооны хөтөлбөрт хамрагддаг. Башкирын улсын их сургуулийн оюутны клубууд нь 1971 оноос хойш ажиллаж өнөөдөр төрөл бүрийн чиглэлийн 20 гаруй бүтээлч багийг нэгтгэж байгаагийн тав нь "үндэсний" цол тэмдэгтэй. Мөн 25 спортын секц, өөрийн гэсэн спортын цогцолбор, цанын бааз, гадаа спортын талбай, спорт, амралтын газартай.

Зургийн цомог

Байршил

Блог

Бусад нийтлэлүүд

Хүсэлт илгээх