card

Уралын эдийн засгийн улсын их сургууль (УрГЭУ)

Уралын эдийн засгийн улсын их сургууль нь ОХУ-ын эдийн засгийн тэргүүлэх их сургуулийн нэг юм. Энэ бол ОХУ-ын Уралын болон бусад бүс нутгийн эдийн засгийн элит, түүнчлэн ТУХН-ийн орнуудын эдийн засгийн салбарын манлайлагч нарыг сургадаг хүчирхэг, орчин үеийн, эрчимтэй хөгжиж буй шинжлэх ухаан, боловсролын төв юм.

Сургуулийн боловсролын чанар, үр ашгийг дээшлүүлэхийн тулд томоохон аж ахуйн нэгжүүд, засгийн газрын агентлагуудтай хамтран ажилладаг хэд хэдэн суурь хэлтсүүдийг бий болгосон. Ажил олгогчид тус сургуулийн эдийн засаг, санхүү, бүс нутгийн болон хотын эдийн засаг, менежмент, хүнсний технологи, түүхий эдийн шинжлэх ухаан, үйлчилгээ, аялал жуулчлалын чиглэлээр бэлтгэсэн мэргэшсэн боловсон хүчнүүдийг өндрөөр үнэлдэг.

51 жил ажиллахдаа Уралын эдийн засгийн улсын их сургууль нь 159 мянга орчим мэргэжилтэн бэлтгэж, өнөөдрийн байдлаар 15000 гаруй оюутнуудыг (боловсролын бүх хэлбэрээр) 600 гаруй багшийн удирдлаган дор сургаж байна.

Зургийн цомог

Байршил

Блог

Бусад нийтлэлүүд

Хүсэлт илгээх