card

ҮЙЛЧИЛГЭЭ

EDURUSSIA Төвөөс танд доорх үйлчилгээнүүдийг санал болгож байна.

1. Тэтгэлэгт бэлтгэх хөтөлбөр

Тэтгэлэгт бэлтгэх хөтөлбөр нь Оросын шилдэг их сургуулиудад орос хэлийг орчинд нь суралцуулахын зэрэгцээ тухайн жилд зарлагдах тэтгэлгийн сонгон шалгаруулалтанд амжилттай оролцуулан, ОХУ-ын Засгийн газрын болон ТОП-5 сургуулийн 100 хувийн тэтгэлэгт хамруулах зорилготой EDURUSSIA төвийн багц үйлчилгээ юм.

Дэлгэрэнгүй

2. Тэтгэлэгт бэлтгэх онлайн тэнхим хосолсон сургалт

ОХУ-ын  тэтгэлгийн гол онцлог нь орос хэлний мэдлэг шаарддаггүй, харин мэргэжлийн орос хэлээ сургуульдаа очоод 1 жил үнэ төлбөргүй сурах боломжийг олгодог. 

Ингээд, 100 хувийн тэтгэлгээр суралцах хүсэлтэй боловч ихэнх хүүхдүүд юунаас эхлэх, бэлтгэлээ хэрхэн хангах, шалгаруулалтанд оролцох, орос хэл болон мэргэжлийн хичээлийн шалгалтандаа хэрхэн бэлтгэхээ мэддэггүй. 

Иймд EDURUSSIA боловсролын төвөөс Тэтгэлгийн сонгон шалгаруулалтанд бэлтгэх зорилготой ТЭТГЭЛЭГТ БЭЛТГЭХ ОНЛАЙН ТАНХИМ ХОСОЛСОН СУРГАЛТыг явуулж байна.

Дэлгэрэнгүй

3. Орос хэлний зуны сургалт

Тэтгэлгийн сонгон шалгаруулалтанд оролцоход орос хэлний босго оноо бус харин тодорхой хэмжээний орос хэлний мэдлэгтэй байхыг шаарддаг.

Иймд EDURUSSIA төвөөс элсэгчдийг тэтгэлгийн сонгон шалгаруулалтад бэлтгэх үүднээс ОХУ-ын шилдэг их сургуулиудтай хамтарсан Орос хэлний онлайн танхим хосолсон зуны сургалтдаа элсэлтээ авч эхлээд байна.

Дэлгэрэнгүй

4. Бусад үйлчилгээ

Хүсэлт илгээх