ОХУ-с Монгол улсад суугаа Хэргийг түр хамаарагч С.А.Краминцев

ОХУ-с Монгол улсад суугаа Хэргийг түр хамаарагч С.А.Краминцев "Оросын боловсролын үзэсгэлэн-2023"-т мэндчилгээгээ ирүүллээ