2018 оны Үзэсгэлэнгийн хүрээндэх онцлох үйл явдлууд

Үзэсгэлэнгийн хүрээндэх онцлох үйл явдлууд:

 • Үзэсгэлэнгийн нээлтэд Монгол улсын БСШУС-ын сайд Ц.Цогзолмаа, ОХУ-ын Монгол улс дахь ЭСЯ-ы элчин-зөвлөх Ракшаев Р.Р. нар оролцов;
 • 2018 онд ОХУ-аас олгох тэтгэлгийн хэмжээг 500-д хүргэсэн нь 1990-ээд оноос хойш сүүлийн 25 жилд рекорд тогтоосон үзүүлэлт байлаа;
 • Үзэсгэлэнгийн зэрэгцээ зохион байгуулагддаг эрдэм шинжилгээний бага хурал “Оросын боловсролын орчин үеийн хандлага” сэдвээр Монгол улсын Гадаад харилцааны яаманд дээд түвшинд зохион байгуулагдсан;
 • Үзэсгэлэнд оролцогч их дээд сургуулиудын проректоруудын оролцоо нэмэгдэв: Улс түмний найрамдлын их сургууль (РУДН)-ийн проректор Л.Ефремова, Владивостокийн эдийн засаг, сервисийн улсын их сургууль (ВГУЭС)-ийн проректор С.Голиков, Номхон далайн улсын их сургуулийн (ТОГУ) проректор А.Зубарев нар оролцов; 
 • Үзэсгэлэнд оролцогч зарим их сургуулиуд Улаанбаатар хотын ЕБС-дад сонирхолтой үзүүлэх сургалт, арга хэмжээнүүд зохион байгуулав;
 • Оросын их сургуулиуд Монголын их дээд болон дунд сургуулиудад зочилж, харилцаа холбоо тогтоон, цаашид хамтран ажиллах талаар санал солилцов;
 • 2016 оноос ОШУСТ-аас орон нутгуудад байгуулах болсон Орос хэлний төвүүдийн салбаруудын тоо 15-д хүрч, үүнээс 10-аад салбар нь орон нутгуудад байгуулагдсан;
 • Үзэсгэлэнгийн хэвлэл мэдээллийн ивээн тэтгэгчдээр NTV, UBS, SBN телевизүүд хамтран ажиллав. 

Үзэсгэлэнгийн онцлог:

 • Олон улсын THE, QS World University Rankings рейтингэд тэргүүлэгч их сургуулиуд
 • ОХУ-ын ТОП-10-т ордог улсын чансаа өндөр их сургуулиуд
 • ОХУ-ын 18 хотоос ирсэн 31 их дээд сургуулиуд
 • Засгийн газрын 500 тэтгэлгийн бүртгэлийн сүүлийн шатны ажиллагаа, зөвлөгөө мэдээлэл 
 • Засгийн газрын тэтгэлгээс гадна, үзэсгэлэнд оролцогч их сургуулиудын өөрсдийнх нь нэрийн тэтгэлэг болон хөнгөлөлтүүд, сонгон шалгаруулалтууд
 • Англи хэл дээр сургалт явуулдаг сургуулиудын танилцуулга, хос диплом авах боломжууд
 • Тэтгэлгээр болон хувираа суралцах сургууль, хот, мэргэжлээ оновчтой сонгох, сургуулиудын багш, мэргэжилтнүүдтэй биечлэн уулзаж зөвлөлдөх, суралцах, амьдрах орчин гээд бүх талын мэдлэг мэдээллээ нэг доороос авах боломжууд
 • Тэтгэлгээр суралцах эрх олгох олимпиад, сонгон шалгаруулалтууд
 • Тэтгэлгийн сорилын шалгалт, тестүүд 
 • Их сургуулиудын танилцуулга, презентацууд
 • Оросод төгсөгчид болон суралцагчдын сонирхолтой ярилцлага, чөлөөт уулзалтууд 
 • ЭШ хурлын нэр хүндтэй илтгэгчид, экспертүүд

Үзэсгэлэнд оролцогч их сургуулиуд

 • Тамбовский государственный университет им.Г.Р.Державина
 • Владивостокский государственный университет экономики и сервиса
 • НИУ "Высшая школа экономики"
 • Тюменский индустриальный университет
 • Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина
 • Тюменский государственный университет
 • Уральский государственный юридический университет
 • Российский университет дружбы народов
 • Северо-Восточный федеральный университет им.М.К.Аммосова
 • Санкт-Петербургский горный университет
 • Бурятский государственный университет
 • Санкт-Петербургский НИУ информационных технологий, механики и оптики
 • Российский экономический университет им.Г.В.Плеханова
 • Калмыцкий государственный университет им.Б.Б.Городовикова
 • Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет
 • Северный (Арктический) федеральный университет им.М.В.Ломоносова
 • Национальный исследовательский Томский политехнический университет
 • Тихоокеанский государственный университет
 • НИУ Южно-Уральский государственный университет
 • Южный федеральный университет
 • Томский государственный архитектурно-строительный университет
 • Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ"
 • Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет "МАДИ"
 • Национальный исследовательский университет "МЭИ"
 • Московский технологический институт
 • Московский государственный технологический университет "СТАНКИН"
 • Национальный исследовательский университет "МИЭТ"
 • Волгоградский государственный технический университет
 • Новосибирский государственный медицинский университет
 • Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет "Сибстрин"
 • "Южно-Российский государственный политехнический университет им.М.И.Платова

Үзэсгэлэнд оролцогч их сургулиудын байрлах хотууд

 • Москва
 • Санкт-Петербург
 • Владивосток
 • Екатеринбург
 • Архангельск
 • Хабаровск
 • Якутск
 • Халимаг
 • Тамбов
 • Тюмень
 • Ростов-на-Дону
 • Буриад
 • Иркутск
 • Красноярск
 • Томск
 • Новосибирск
 • Волгоград
 • Новочеркасск 

Үзэсгэлэнгийн каталог

Үзэсгэлэнд оролцогч их сургуулийн талархал

 • Благодарность от ВШЭ

 • Благодарности УрГЮУ, КГАУ

 • Россотрудничество агентлагийн тэргүүн Элеонора Митрофанова мэндчилгээгээ ирүүлэв;